Fotografija stavbe na Rotovškem trgu 3, kjer je bila gostilna "Zur Mehlgrube" v kateri so bili prvi prostori Slovanske čitalnice.


Kraj izida: Maribor
Ključne besede: narodna društva, bralna društva, Slovenci, 19. stol., kulturna zgodovina
Vrsta gradiva: slikovno gradivo
URN: URN:SI:UKM:DK:EAOGW69B
Več…
Podobna gradiva
Navajanje