Druga, predelana in z molitvami pomnožena izdaja.
Podobna gradiva
Navajanje