Zbirka Zapuščine UKM

Bogat fond UKM se skozi vsa desetletja bogati z zapuščinami, ki spadajo med tiste odličnosti knjižnice, ki jih lahko razumemo tudi kot "muzejsko" literaturo. Osebne in ustvarjalne zapuščine obsegajo raznolike vsebine, od dokumentov, pisem, korespondenc, slikovnega gradiva, razglednic, fotografij itd. Tovrstno kulturno bogastvo ima nemalokdaj zaradi svoje izjemnosti lastnosti kulturne dediščine; po vsebini pa je dragocen vir informacij za študij in preučevanje, za poglobljeno strokovno delo in raziskovanje različnih strok - literarne, umetnostne, kulturne zgodovine, etnologije, glasbe in drugih znanosti, življenja posameznikov ali delovanja institucij. Posamezne enote, ki tvorijo zapuščinsko celoto, so lahko zelo različne, saj lahko obsegajo en dokument, pismo ali pesem, več del ali pa celotno osebno zapuščino posameznega ustvarjalca ali zbiralca. Zbirke postopoma oživljamo, s koriščenjem možnosti, ki jih nudi sodobni čas.
Iskanje znotraj zbirke