Uporaba, kopiranje, tiskanje in drugi načini reproduciranja dokumenta so dovoljeni za študijske in raziskovalne namene. Citiranje objavljenega dela je dovoljeno v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 68/08, 110/13 in 56/15), vendar z navedbo podatkov o viru in avtorstvu dela, če je navedeno na uporabljenem delu.

Za določene vrste gradiva ali kadar je izbrana vsebina dosegljiva preko spletne povezave lahko za uporabo, kopiranje, tiskanje in druge načine reproduciranja izbranega dokumenta veljajo drugačna pravila. V teh primerih upoštevajte določila o avtorskih pravicah in pogojih uporabe, ki za ta vir veljajo.