Jezik: slovenski, nemški
Vrsta gradiva: rokopis
Več…
Iskanje znotraj zbirke
Pravila 1861
Datum izida 1861
Overjen prepis pravil 15.2.1864, potrjenih v Gradcu 4.9.1861 (rokopis) in Pravila družtva narodne slovanske čitavnice v Mariboru, natisnjena pri Jožefu Blazniku v Ljubljani.
Pravila 1863
Datum izida 1863
Sporočilo Okrajnega urada v Mariboru št. 446 z dne 24.1.1863, da je Državno namestništvo v Gradcu, 11.1.1863 odobrilo spremenjena pravila (rokopis) in spremenjena Pravila društva narodne slovanske čitavnice v Mariboru, natisnjena pri Edvardu Janžiču v Mariboru.
Pravila narodne slovanske čitalnice v Mariboru
Datum izida 1879
Pravila potrjena v Mariboru 24.11.1878.
Pravila 1938
Datum izida 1938
Zbrani dokumenti, ki se nanašajo na pravila društva: poziv Mestne policije v Mariboru 3.2.1938 predsedniku društva Niku Vrablu, da predloži pravila društva; dva prepisa pravil iz leta 1878, eden overjen leta 1938; poziv Mestne policije v Mariboru 21.3.1938, da se sestavijo nova pravila; in prepis poziva istega urada, da se mu pošiljajo letna poročila, s prilogo obrazca statističnih podatkov za knjižnice.
Vabilo na ustanovno sejo društva
Datum izida 1861
Prepis vabila 8.7.1861 na ustanovno sejo društva.
Sporočilo Okrajnega urada v Mariboru 1861
Datum izida 1861
Rešitev okrajnega urada v Mariboru št. 7666 z dne 14.9.1861, da je namestništvo v Gradcu 4.9.1861, št. 19141 odobrilo ustanovitev Čitalnice pod imenom "Nationaler slavischer Leseverein" (rokopis).
Prvi prostori čitalnice
Fotografija stavbe na Rotovškem trgu 3, kjer je bila gostilna "Zur Mehlgrube" v kateri so bili prvi prostori Slovanske čitalnice.
1 - 7 / 7
Na vrh