Jezik: slovenski, nemški
Vrsta gradiva: rokopis
Več…
Iskanje znotraj zbirke
Čitalnici v Ljubljani
Čitalnica v Mariboru, Josip Šuman in Janko Sernec
Datum izida 1861
Osnutek čestitke Ljubljanski čitalnici k prvi Besedi, s podpisi: Janko Sernec, Josip Šuman (rokopis, 23.11.1861).
Avgustu Reismanu
Niko Vrabl
Datum izida 1936
S podpisom: Niko Vrabl
Josipu Juraju Strossmayerju
Slovanska čitalnica
Osnutki pisem iz leta 1861 in 1862 (rokopisi).
Tagespostu v Gradcu
Janko Sernec in Janez Majciger
Datum izida 1862
Prepis popravka s podpisoma: Janko Sernec, Janez Majciger (rokopis, 22.8.1862).
1 - 4 / 4
Na vrh