Jezik: slovenski, nemški, hrvaški
Vrsta gradiva: rokopis
Več…
Iskanje znotraj zbirke
Čitalnica v Celju 1863
Čitalnica v Celju
Datum izida 1863
Vabilo na veliko skupščino Čitalnice v Celju na dan 11.1.1863 (1.1.1863).
Slovanska Beseda ve Vidni
Das Beseda-Comité
Datum izida 1861-1862
Dva dokumenta: vabilo na Besedo na dan 16. 12. 1861; vabilo na slovanski ples na dan 17. 2. 1862.
Čitalnica v Gorici
Čitalnica v Gorici
Datum izida 1862-1863
Dva dokumenta: vabilo na otvoritev Čitalnice v Gorici (oktober 1862); vabilo in program Velike Besede na dan 12.7.1863 (natisnil Seitz).
Narodna čitaonica karlovačka
Narodna čitalnica v Karlovcu
Datum izida 1863
Čitalnica v Karlovcu vabi na svoje prireditve v januarju in februarju 1863 (3. 1. 1863).
Čitalnica v Kranju
Datum izida 1863
Program prireditve Beseda (11.8.1863).
Strieljačko družtvo u Varaždinu
Streljačko društvo Varaždin
Datum izida 1863
Streljačko društvo vabi na ples 31. 1. 1863 (rokopis), s podpisom: Melinčević (ravnateljstvo).
Saborska pisarna trojedne kraljevine
Mirko Šuhaj in Slavonije i Dalmacije Sabor Kraljevina Hrvatske
Datum izida 1863
Saborska pisarna v Zagrebu terja 12 forinov za saborske spise (rokopis, 25. 1. 1863), s podpisom: Mirko Šuhaj.
Hrvatsko pjevačko družtvo Kolo
Slavoljub Lžičar in Hrvaško pevsko društvo Kolo
Datum izida 1863-1864
Dva dokumenta (rokopisa): z dne 20.6.1863 društvo Kolo v Zagrebu pošilja muzikalije; z dne 29.6.1864 društvo pošilja muzikalije za koncert, s podpisom tehničnega ravnateljstva: Slavoljub Lžičar.
Okrajni urad v Mariboru
Okrajni urad v Mariboru
Datum izida 1865
Zahtevajo program slavnosti 24. 9. 1865 (rokopis, 21. 8. 1865)
Turnverein Marburg
Carl Rieck in Marburger Turnverein
Datum izida 1862-1863
Dva dokumenta: vabilo na ustanovitev društva 24.11.1862, rokopis s podpisom prof. Carl Rieck; z dne 14.1.1863 tiskano vabilo na ples.
Umetniški klub Maribor
Umetniški klub Maribor
Datum izida 1937
Vabilo na sestanek za organizacijo proslave ob 60. letnici dr. Iva Šorlija, dne 19. 4. 1937 (20. 3. 1937).
Čitalnica v Ljubljani 1861
Ivan Macun, Franc Žerovc, Čitalnica v Ljubljani in Mihael Ambrož
Datum izida 1861
Dva dokumenta: z dne 10.12.1861 zahvala Ljubljanske čitalnice za pozdrave ob prvi besedi na dan, s podpisoma: predsednik Mihael Ambrož in tajnik Franc Žerovc; z dne 23.12.1861 Ljubljanska čitalnica vabi na svojo drugo besedo 26.12.1861, s podpisoma: predsednik Mihael Ambrož in tajnik Ivan Macun (rokopisa).
Čitalnica v Celju 1862
Ivan Krušič, Štefan Kočevar in Čitalnica v Celju
Datum izida 1862
Dva dokumenta (rokopisa): z dne 14.2.1862 Celjska čitalnica vabi k svoji ustanovitvi 16.2.1862; z dne 18.11.1862 Celjska čitalnica piše o medsebojnih stikih, s podpisoma: ravnatelj Štefan Kočevar, tajnik Ivan Krušič.
Čitalnica v Gorici 1863
Čitalnica v Gorici
Datum izida 1863
Telegram. Obvestilo Čitalnice v Gorici o maši za Miklošiča (5.7.1863).
Čitalnica v Kranju
Čitalnica v Kranju, Karl Šavnik, Matej Pirc in Janez Bleiweis
Datum izida 1863
Obvestilo o odprtju Narodne čitalnice v Kranju 29.1.1863 (rokopis, 1.2.1863), s podpisi: predsednik Matej Pirc, Janez Bleiweis, tajnik Karel Šavnik
Čitalnica v Ljubljani 1862
Čitalnica v Ljubljani in J. Lozer
Datum izida 1862
Pevski zbor Ljubljanske čitalnice pošilja muzikalije (rokopis, 16.10.1862), s podpisom : J. Lozer.
Čitalnica na Reki
Čitalnica na Reki
Datum izida 1862
Telegram, 3.8.1862.
Čitalnica v Škofji Loki
Čitalnica v Škofji Loki, Oton Detela in Rudolf Naglič
Datum izida 1862-1863
Dva dokumenta (rokopisa): z dne 12.11.1862 Čitalnica v Loki vabi k svoji ustanovitvi 23.11.1862, s podpisoma: predsednik Oton Detela, tajnik Rudolf Naglič; z dne 7.2.1863 vabi na besedo 11.2.1863.
Čitalnica v Tolminu
Čitalnica v Tolminu, Janez Permerstein in Valentin Lužnik
Datum izida 1862-1863
Štirje dokumenti (rokopisi): z dne 2.8.1862 zahvala za vabilo na obletnico Slovanske čitalnice; z dne 8.2.1863 Čitalnica v Tolminu vabi na prvo obletnico 16.2.1863; z dne 24.2.1863 Čitalnica v Tolminu opiše svojo prvo obletnico; z dne 16.4.1863 vabilo na besedo 5.5.1863. S podpisoma: ravnatelj Janez Permerstein in tajnik Valentin Lužnik.
Čitalnica v Trstu
Čitalnica v Trstu
Datum izida 1863
Slovani iz Trsta čestitajo (telegram).
1 - 20 / 21
Na vrh