Jezik: slovenski
Več…
Iskanje znotraj zbirke
Ljudska knjižnica v Mariboru
Datum izida 1931
Zapis o nastanku Ljudske knjižnice v Mariboru leta 1906 s podatki o knjižnici za leto 1931 (tipkopis).
Preglednici
Ljudska knjižnica Maribor
Datum izida 1931-1941?
Dva rokopisa: statistični podatki Ljudske knjižnice za obdobje 1920-1930; statistični podatki Ljudske knjižnice za obdobje 1931-1940.
Dobavnica, vabilo in okrožnica
Datum izida 1935-1939
Trije dokumenti: potrdilo o prejemu knjige (11.6.1935); z dne 26.10.1938 vabilo Niku Vrablu na sejo odbora Ljudske knjižnice 28.10.1938; okrožnica okrajnega načelstva Maribor o banovem sprejemu deputacij 29.4.1939 (podpisnik predsednik: dr. Juvan).
Časopisni izrezki objav o Slovanski čitalnici in Ljudski knjižnici v Mariboru
Datum izida 1908-1940
Šest izrezkov: "Slovanska čitalnica v Mariboru" z dne 8.1.1908 (časnik Domovina, str. 3); "Ljudska knjižnica v Mariboru 1908" z dne 21.1.1909 (časnik Narodni list, str. 3); "Slovanska čitalnica v 71. leto" z dne 23.6.1931 (časnik Mariborski Večernik Jutra); "Levičarska literatura, strup za mladino..." z dne 28.5.1934 (časnik Borba, str.3); "Prvo slovensko društvo" z dne 20.7.1940 (časnik Večernik, str. 6);" Knjižnice - kulturni barometer" z dne 8.8.1940 (časnik Večernik, str.4).
Vermögensübersicht
Datum izida 1941
Štirje dokumenti, ki so nastali ob likvidaciji Ljudske knjižnice leta 1941.
Prijava in ocena vojne škode
Datum izida 1945-1946
Štirje dokumenti: priloga k obrazcu 3. Prijava vojne škode - Slovanska čitalnica (3.9.1945); Potrdilo o vložitvi prijave vojne škode (4.9.1945); Sklep o cenitvi vojne škode (7.9.1945); Sklep komisije za ugotovitev škode na kulturno-zgodovinskih predmetih za Slovenijo (31.3.1946) s podpisoma: Božo Vodušek (predsednik) Bogo Pregelj (tajnik).
Spiski naročenih revij in obračuni zanje
Slovanska čitalnica Maribor
Datum izida 1862-1873
Štirje rokopisi: Naročeni listi (1862); Račun za naročene publikacije (1873); Zapisnik sprejetih sklepov o nabavi publikacij za leto 1874; Račun za naročene publikacije.
Ob 75 letnici Slovanske čitalnice in 30 letnici Ljudske knjižnice v Mariboru
Datum izida 1936
Poročilo o delu Ljudske knjižnice za obdobje 1933-1935 (tipkopis).
1 - 8 / 8
Na vrh