Iskanje znotraj zbirke
Načrt paviljona
Emanuel Chocholoušek
Datum izida 1863
Odobren načrt paviljona izdelan od Emanuela Chocholouška (rokopis, 22.7.1863). Chocholoušek je bil pobudnik in organizator proslave tisočletnice prihoda sv. Cirila in Metoda med Slovence.
Nabiralne pole s podpisi darovalcev
Datum izida 1863
Trije dokumenti: seznam s podpisi mariborskih dijakov, ki naj bi kot pevci sodelovali pri tisočletnici sv. Cirila in Metoda v Mariboru na dan 3.8.1863 (rokopis na tiskanem obrazcu); seznam denarnih prispevkov zbranih za prireditev na območju Sv. Lenarta in Sv. Jurija itd. (rokopis na tiskanem obrazcu); vabilo k sodelovanju na proslavi ob tisočletnici sv. Cirila in Metoda z dne 7.6.1863, s seznamom zbranih denarnih prispevkov v Šentjurju na Pesnici na dan 31.7.1863, s podpisom Franca Pukšiča kurata pri Sv. Juriju; vabilo je natisnil E. Janschitz v Mariboru.
Načrt proslave
Mariborsko semenišče
Datum izida 1863
Program Mariborskega semenišča za slovesnost ob tisočletnici sv. Cirila in Metoda v Mariboru 3.8.1863.
1 - 3 / 3
Na vrh