Dva rokopisa: statistični podatki Ljudske knjižnice za obdobje 1920-1930; statistični podatki Ljudske knjižnice za obdobje 1931-1940.
Podobna gradiva
Navajanje