Filmska umetnost je ena najmlajših umetnosti in združuje besedno, likovno, glasbeno, plesno in gledališko umetnost. Film kot še zmeraj ena od najbolj razširjenih oblik zabave, predstavlja tudi področje sedme umetnosti in je še danes hitro razvijajoča se umetnost tako na umetnostnem področju kot tudi na tehnološkem in s tem je film tudi ena najbolj prepričljivih in kreativnih umetnosti.
Iskanje znotraj zbirke
41 gradiv
Slovenski film
Zgodovino kinematografije neke države je nemogoče v celoti povzeti v strnjeni obliki, kajti gre za kompleksen in izjemno širok nabor informacij o filmskih delavcih, institucijah in okoliščinah, ki so skozi desetletja gradile filmsko zgodovino neke nacionalne produkcije. Izum filmskega traku, filmske kamere in filmskega projektorja je okrog leta 1895 vzpodbudil razvoj filma po vsem svetu. Po prvi javni filmski projekciji bratov Lumière 1895 v Parizu je film kmalu prišel tudi k nam. Slovenska profesionalna filmska produkcija pa se je začela leta 1946 s filmom Na svoji zemlji režiserja Franceta Štiglica in za obdobje pred razglasitvijo slovenske neodvisnosti junija 1991 so spadali slovenski filmi pod jugoslovansko produkcijo. Leta 1995 je bil ustanovljen Filmski sklad RS, predhodnik Slovenskega filmskega centra. Nadaljnje obdobje 1995 - 2015 pomeni preporod slovenskega filma in njegovo vse večje uveljavljanje izven domačih meja.
1 - 1 / 1
Na vrh