UKM, 276
Izdajatelj in podnaslov se skozi leta spreminjata. Podnaslov tudi: glasilo društva diplomiranih babic za Dravsko banovino, glasilo Društva diplomiranih babic za Slovenijo.


Kraj izida: V Ljubljani
Založnik: Slovensko babiško društvo, Društvo diplomiranih babic za Slovenijo
Tiskar: Tiskarna Slovenija
Datum izida: 1929-1969
Jezik: slovenski
Ključne besede: Medicina, babištvo
Vrsta gradiva: časopis
COBISS: 1778035
Več…


Na vrh