Zbirka Iz zakladnice UKM

Predstavitev dragocenosti iz Rokopisne zbirke in zbirke raritete Enote za domoznanstvo in posebne zbirke Univerzitetne knjižnice Maribor. Dragoceno gradivo, ki ga je UKM v glavnini pridobila v prvi polovici prejšnjega stoletja, je regionalne provenience. Vsebinsko pa opozarja na široko kulturno komponento tega prostora. Gradivo je zaradi starosti in originalnosti hranjeno pod posebnimi pogoji varovanja redkega knjižničnega gradiva, zato je praktično nedostopno širši kulturni javnosti. Z digitalnimi objekti /digitalnimi vsebinami odklepamo vrata zakladnice Univerzitetne knjižnice Maribor in vabimo različne javnosti, da vstopijo vanjo!
Iskanje znotraj zbirke
12 gradiv
Verstovšek, Karel: Seznam historičnih člankov v raznih časopisih
Bibliografske zapise, zlasti o Štajerski, razdeljene v 12 področij, je sestavil Karel Verstovšek.
8 gradiv
Nagovori Antona Martina Slomška v zvezi s poukom slovenščine v celovškem bogoslovju
Slomškovi nagovori, ki jih hrani UKM v Rokopisni zbirki, vsebujejo osem nagovorov iz obdobje od 1821 do 1836, s katerimi je Slomšek pozival k poučevanju slovenščine, ki jo je imel za »enega največjih božjih darov«. Nagovori na skupno 42 listih so zapisani v bohoričici in nemščini.
4 gradiva
Turner, Pavel: Spisi in zapiski
Turnerjevi spisi in zapiski so bili pisani med leti 1874 do 1916.
67 gradiv
Slovanska čitalnica Maribor
Univerzitetna knjižnica Maribor hrani o ustanovitvi čitalnice in njenem delovanju precej originalnega rokopisnega gradiva. Zbrano in urejeno je v Rokopisni zbirki, obsega osem vsebinskih sklopov: I. Ustanovitev in pravila, II. Korespondenca Slovanski čitalnici, III. Sejno gradivo in zapisniki, IV. Prireditve, V. Razne akcije in VI. Knjižnica.
Historie ali Dogodivšine Štajerske zemle z' posebnim pogledom na Slovence
Anton Krempl
Datum izida 1836-1844
Zgodovino Štajerske je napisal župnik Anton Krempl v Bučkovcih (Mala Nedelja) med leti 1836 in 1844. Delo je nastalo pod vplivom ptujskega zgodovinarja Simona Povodna, ob katerem se je Krempl za čas svojega službovanja na Ptuju tudi vnel za zgodovino, je romantično navdušeno in mestoma nekritično.
Dictionarium Germanico-Slavonicum vocabule ... Authore P(at)re Bernando Marburgensi, Capucino
Ivan Anton Apostel
Datum izida 1760
Rokopisni nemško-slovenski besednjak avtorja kapucina Ivana Antona Apostla iz leta 1760 je prvi slovenski mariborski slovstveni spomenik. Slovar ima na prvem listu zemljevid Štajerske “Vindije” ter na zadnjem listu podpis jezikoslovca Oroslav Cafa.
Libri sententiarum
Peter Lombard
Datum izida 12. stol.
Latinska rokopisna knjiga je najstarejše delo v Univerzitetni knjižnici Maribor. Gre za rokopis iz zadnje tretjine 12. stoletja iz severovzhodne Francije. Sestavljena je iz uvoda in štirih knjig. Obsega 210 pergamentnih listov ter je bogato iluminirana.
Kalobski rokopis

Kalobski rokopis je zbirka nabožnih pesmi in molitev, zapisanih na 156 listih v bohoričici. Zbiralec, pisec in kraj nastanka niso znani, čas nastanka pa je razviden iz letnic 1643 in 1651 v tekstu. Imenuje se po Kalobju, kjer ga je našel Mihael Zagajšek in ga izročil Antonu Martinu Slomšku.
LEŠKI rokopis
Med 24 listov tiskanega koledarja iz leta 1733 je uvezanih 51 listov, popisanih s slovenskimi besedili, med njimi pa je prilepljenih osem sočasno tiskanih grafik. Rokopis je, kot je razvidno iz navedbe krajev in jezika, nastal na Lešah pri Prevaljah sredi 18. stoletja. Pisan je v bohoričici in obsega 77 listov.
Sprotuletna vijolica
Datum izida 1846
Prvi slovenski dijaški rokopisni list. V začetku leta 1846 so ga v petih izvodih pričeli izdajati dijaki Klasične gimnazije v Mariboru: Ivan Ertl, Mihael Golob in Ivan Kocmut. Prva številka je izšla 14. januarja in nato redno vsako sredo. Po zaključku šolskega leta 1845/46 so se ustvarjalci razšli in Vijolica je usahnila. UKM hrani dva izvoda lista.
Hvala kmetizhkega stana ino tobazhie trave v- dveh pesmah sapojena v- leti 1807
Leopold Volkmer
Datum izida 1807
Znani Volkmerjev posvetni tisk, prvi te vrste na slovenskem Štajerskem. Knjiga velja za prvi natis slovenskih verzov v Mariboru., Izvod je prevezan; vezava in knjižni blok sta dobro ohranjena; na 17. str rokopisne zabeležke dr. Jož. Pajka, kjer je zabeležen tudi avtor.
1 - 11 / 11
Na vrh