Jezik: slovenski
Več…
Iskanje znotraj zbirke
Prijava in ocena vojne škode
Datum izida 1945-1946
Štirje dokumenti: priloga k obrazcu 3. Prijava vojne škode - Slovanska čitalnica (3.9.1945); Potrdilo o vložitvi prijave vojne škode (4.9.1945); Sklep o cenitvi vojne škode (7.9.1945); Sklep komisije za ugotovitev škode na kulturno-zgodovinskih predmetih za Slovenijo (31.3.1946) s podpisoma: Božo Vodušek (predsednik) Bogo Pregelj (tajnik).
Ljudska knjižnica v Mariboru
Datum izida 1931
Zapis o nastanku Ljudske knjižnice v Mariboru leta 1906 s podatki o knjižnici za leto 1931 (tipkopis).
Preglednici
Ljudska knjižnica Maribor
Datum izida 1931-1941?
Dva rokopisa: statistični podatki Ljudske knjižnice za obdobje 1920-1930; statistični podatki Ljudske knjižnice za obdobje 1931-1940.
Dobavnica, vabilo in okrožnica
Datum izida 1935-1939
Trije dokumenti: potrdilo o prejemu knjige (11.6.1935); z dne 26.10.1938 vabilo Niku Vrablu na sejo odbora Ljudske knjižnice 28.10.1938; okrožnica okrajnega načelstva Maribor o banovem sprejemu deputacij 29.4.1939 (podpisnik predsednik: dr. Juvan).
Časopisni izrezki objav o Slovanski čitalnici in Ljudski knjižnici v Mariboru
Datum izida 1908-1940
Šest izrezkov: "Slovanska čitalnica v Mariboru" z dne 8.1.1908 (časnik Domovina, str. 3); "Ljudska knjižnica v Mariboru 1908" z dne 21.1.1909 (časnik Narodni list, str. 3); "Slovanska čitalnica v 71. leto" z dne 23.6.1931 (časnik Mariborski Večernik Jutra); "Levičarska literatura, strup za mladino..." z dne 28.5.1934 (časnik Borba, str.3); "Prvo slovensko društvo" z dne 20.7.1940 (časnik Večernik, str. 6);" Knjižnice - kulturni barometer" z dne 8.8.1940 (časnik Večernik, str.4).
Vermögensübersicht
Datum izida 1941
Štirje dokumenti, ki so nastali ob likvidaciji Ljudske knjižnice leta 1941.
Spiski naročenih revij in obračuni zanje
Slovanska čitalnica Maribor
Datum izida 1862-1873
Štirje rokopisi: Naročeni listi (1862); Račun za naročene publikacije (1873); Zapisnik sprejetih sklepov o nabavi publikacij za leto 1874; Račun za naročene publikacije.
Ob 75 letnici Slovanske čitalnice in 30 letnici Ljudske knjižnice v Mariboru
Datum izida 1936
Poročilo o delu Ljudske knjižnice za obdobje 1933-1935 (tipkopis).
1 - 8 / 8
Na vrh