Jezik: slovenski
Več…
Iskanje znotraj zbirke
Slovenska matica v Ljubljani
Mile Klopčič, Niko Vrabl, Slovanska čitalnica Maribor in Slovenska matica Ljubljana
Datum izida 1939-1940
Vsebina: z dne 19.12.1939 dopis Slovenske matice Ljubljana (SM) o ureditvi Tomšičevega groba; z dne 26.12.1939 prepis odgovora Slovanske čitalnice (SČ); z dne 28.12.1939 dopis SM, z dne 14.1.1940 prepis odgovora SČ (pismi Slovenske matice s podpisom: Mile Klopčič (upravnik); dva prepisa odgovorov Nika Vrabla).
Franjo Pirc
Franjo Pirc
Datum izida 1940
Dva dokumenta (rokopis): z dne 13.1.1940 in 9.4.1940 pismi novinarja F. Pirca o skrbništvu Tomšičevega groba.
Sklep okrajnega sodišča v Mariboru
Okrajno sodišče
Datum izida 1883
Sklep okrajnega sodišča v Mariboru o volilu dr. Franca Rapoca za Tomšičev nagrobni spomenik - izločitev dveh hranilnih knjižic iz Rapoceve zapuščine (rokopis, 1.5.1883). S podpisom: Adalbert Gertscher (okrajni sodnik v Mariboru)
Troški: Tomšičev spomenik, zanj zavod proti g. Železnikarju Ivanu
Datum izida 1883
Stroškovnik pravde "Tomšičev spomenik" proti Ivanu Železnikarju.
Prepisi korespondence med Muzejskim društvom v Mariboru in Slovensko matico v Ljubljani
Slovenska matica
Datum izida 1940
Trije tipkopisi s kopijami: Predlog Slovenske matice o depozitu za Tomšičev spomenik v Mariboru, z dne 20.1.1940; dopis Slovenske matice Muzejskemu društvu v Mariboru, z dne 15.2.1940; dopis Slovenske matice Muzejskemu društvu v Mariboru z nakazilom depozita, z dne 19.2.1940 ( podpisniki: Mile Klopčič (upravnik), dr. Dragotin Lončar (predsednik), Franjo Baš (tajnik)).
Pismo Franja Baša Niku Vrablu
Franjo Baš
Datum izida 1940
Dopis o zadevi prenosa telesnih ostankov Tomšiča iz starega mariborskega pokopališča, z dne 10.1.1940 (tipkopis).
Časopisni izrezki o zadevi "Tomšičev spomenik"
Datum izida 1940
Trije izrezki: "Skupna grobnica zaslužnih mož" z dne 3.2.1940; "O varstvu Tomšičevega spomenika" z dne 24.2.1940 (članka iz časnika Večernik); "Tomšič še v grobu brez miru" z dne 22.4.1940 (članek iz časnika Jutro).
1 - 7 / 7
Na vrh