PRIMOŽ TRUBAR (1508–1586) je avtor prvih tiskanih knjig v slovenskem jeziku, protestantski duhovnik in prevajalec. Napisal je prvi slovenski knjigi: Katekizem in Abecednik in s tem postal utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika in slovstva. Dan Primoža Trubarja je slovenski državni praznik, ki se ga praznuje 8. junija, vendar pa ni dela prost dan. Sprejet je bil leta 2010 na posredno pobudo tržaškega pisatelja Borisa Pahorja.
Iskanje znotraj zbirke
4 gradiva
Dan Primoža Trubarja 2017
Datum izida 2017
Razstavni katalog razstavišč Univerzitetne knjižnice Maribor (UKM) ob odprtju treh razstav 8. junija na domnevni dan rojstva Primoža Trubarja in državni praznik. Zveza kulturnih društev Maribor in UKM sta tretjič zapored pripravila počastitev povezano z delom Primoža Trubarja, s sklopom treh razstav: Odmev reformacije v Mariboru (avtorici: mag Majda Potrata in Silva Belšak), "Alea iacta est!": z risbo nad slovensko identiteto (avtor: dr. h. c. Vojko Pogačar, akad. slikar) in Tiski iz Manufakture Mojstra Janeza. Zloženko je oblikoval Dejan Štampar.
1 - 2 / 2
Na vrh