Zbirka Domoznanske pripovedi

Domoznanska zbirka v Univerzitetni knjižnici Maribor je lokalna samo po mestu zbiranja in hranjenja, po temah in vsebinah pa ima nemalokrat vrednost nacionalnega in kulturnega bogastva. Domoznanske pripovedi nudijo dostop do digitaliziranih vsebin, polnih besedil, programov in projektov s področja kulturne dediščine Slovenije. Objekti oz. entitete so predstavljene kot zgodbe, ki prikazujejo izbrani dogodek, osebo ali pojav. Dodani so lahko tudi multimedijski elementi (fotogalerije, glasba, zvok, gibljive slike, tridimenzionalni viri…).
Iskanje znotraj zbirke
Rudolf Maister in Maistrova knjižnica
Univerzitetna knjižnica Maribor
Datum izida 2015
General Rudolf Maister ni bil le general in pesnik, ampak tudi velik ljubitelj slovenske besede in knjig. Njegova ljubezen do zbiranja knjig je zrasla v veliko zasebno knjižnico s skorajda 6.000 enotami gradiva. Pesnik, slavist in bibliotekar Janko Glazer je leta 1934 o njej zapisal: »Kakor je knjižnica bogata vsebinsko, tako se odlikuje tudi po lepi in skrbni opremi. Tudi v tem pogledu kaže, da je bil njen lastnik pravi in resnični bibliofil.« (Janko Glaser, Rudolf Maister – Vojanov kot pesnik. V: Kronika slovenskih mest 1, 1934, št. 4, str. 264)
Zgodovina in življenje mariborskega Starega mostu
Univerzitetna knjižnica Maribor
Datum izida 2014
Leta 2013 je mariborski Stari most praznoval 100 let obstoja. Stari most velja za enega od najprepoznavnejših objektov v mestu, vse od njegove svečane predaje v uporabo za vitalno povezovanje življenja mesta Maribora na obeh bregovih reke Drave, v poletnih mesecih leta 1913: »… Ob krasnem vremenu se je izvršila v soboto (23. avgusta) slovesna otvoritev novega državnega mostu v Mariboru. Že od ranega jutra je bilo po mestnih ulicah živahno vrvenje. Na tisoče ljudstva iz Maribora in bližnje in daljne okolice je bilo na nogah, da prisostvujejo slavnostni otvoritvi …« Straža, 27. avgust 1913, str. 2
Ruše na razglednicah
Univerzitetna knjižnica Maribor
Datum izida 2016
Razglednice, posebej stare, so tisto gradivo Zbirke drobnih tiskov v Univerzitetni knjižnici Maribor, ki jim je zmeraj namenjena posebna pozornost. V obsežni in raznovrstni zbirki, ki se dograjuje že desetletja, najdemo raznolike poglede na slovenske kraje tako iz preteklosti kot sedanjosti. Poleg razglednic Maribora, tudi najdragocenejših starih litografij, so v zbirko prav tako uvrščene razglednice ostalih slovenskih mest in krajev. Tokrat se predstavljajo Ruše.
Pavel TURNER , Spisi in zapiski. UKM, Ms 71
Univerzitetna knjižnica Maribor
Datum izida 2014
Zapuščina obsega spise in zapiske. Vsebina: 1. Dnevnik. 2 zapiska iz leta 1874 in 1878.) 4 listi. 2. Spomini. (Pisani leta 1916, obsegajo odbobje od 1876 in omenjajo Olgo Nobikovo- Kirjejevo, Edwarda freemana, Arthura Evansa, Jovana Ristića, Davorina Jenka idr. Ter opisujejo njegovo vzgojiteljsko delo v Budimpešti pri rodbini Edelsheim-Gyulai in na Dunaju pri rodbini Pallavicini.)
Društvo, kjer se slovensko govori in bere: Slovanska čitalnica
Univerzitetna knjižnica Maribor
Datum izida 2013
Slovanska čitalnica v Mariboru je bila ustanovljena 17. julija 1861. Imela je pomembno vlogo v kulturnem in političnem življenju Maribora v 19. Stoletju. Namen društva oz. čitalnice je bil, da goji in utrjuje rabo slovenskega jezika, slovensko ljudsko petje, nudi članom slovenske časnike in časopise, uprizarja gledališke igre ter ustanovi knjižnico. Univerzitetna knjižnica Maribor hrani v Enoti za domoznanstvo ter Rokopisni zbirki in Zbirki drobnih tiskov precej originalnega rokopisnega gradiva in drobnih tiskov ter dokumentacijo iz slovenskih časnikov. Rokopisno gradivo Slovanske čitalnice v Mariboru je UKM pridobila kot dar leta 1941. Gradivo je sistematično urejeno in hranjeno pod ustreznimi pogoji pod signaturo Ms 201 in obsega osem vsebinskih sklopov: I. Ustanovitev in pravila, II. Pisma Slovanske čitalnice, III. Korespondenca Slovanski čitalnici, IV. Sejno gradivo in zapisniki, V. Prireditve, VI. Razne akcije, VII. Stiki z drugimi društvi in VIII. Knjižnica.
Virtualni dom Wilhelma Tegetthoffa
Univerzitetna knjižnica Maribor
Datum izida 2010-2011
Viceadmiral Wihelm von Tegetthoff, poveljnik avstro-ogrske mornarice in šef mornariške sekcije cesarsko-kraljevega vojnega ministrstva. Rodil se je 23. decembra 1827 v Mariboru in umrl 7. aprila 1871 na Dunaju. Velja za enega najboljših admiralov 19. stoletja, poznan je bil predvsem po svoji inovativni taktiki in odličnem vodenju.
Mariborski Glavni trg skozi čas na razglednicah iz Zbirke drobnih tiskov UKM
Univerzitetna knjižnica Maribor
Datum izida 2020
Zbirka drobnih tiskov v Univerzitetni knjižnici Maribor hrani bogato zbirko razglednic, ki govorijo o spreminjajoči se podobi in namembnosti Glavnega trga skozi čas. Glavni trg je bil prvič omenjen leta 1315 kot Markt. Z rastjo mesta je v 19. stoletju dobil današnje ime Hauptplatz – Glavni trg. Trg je bil za mesto pomemben tržni prostor, kjer je domovala mestna tržnica. Med drugo svetovno vojno se je trg imenoval Adolf Hitlerplatz, nosil pa je tudi poimenovanje Hauptplatz. Na njem je med leti 1935 in 1970 potekal živahen avtobusni promet, saj je na vzhodnem delu trga stala centralna avtobusna postaja.
1 - 7 / 7
Na vrh