Sporočilo Okrajnega urada v Mariboru št. 446 z dne 24.1.1863, da je Državno namestništvo v Gradcu, 11.1.1863 odobrilo spremenjena pravila (rokopis) in spremenjena Pravila društva narodne slovanske čitavnice v Mariboru, natisnjena pri Edvardu Janžiču v Mariboru.


Kraj izida: Maribor
Datum izida: 1863
Jezik: slovenski, nemški
Ključne besede: narodna društva, bralna društva, Slovenci, 19. stol., kulturna zgodovina
URN: URN:SI:UKM:DK:MTXVGC2G
Več…
Podobna gradiva
Navajanje