Trije rokopisi: z dne 23.12.1861 se škof Strossmayer zahvaljuje za poslana pravila; z dne 4.2.1862 pošilja Slovanski čitalnici 200 florinov; z dne 27.7.1862 se zahvaljuje za vabilo na prvo obletnico Slovanske čitalnice 3.12.1862.
Podobna gradiva
Navajanje