Osnutek kupoprodajne pogodbe (rokopis).
Podobna gradiva
Navajanje