Sklep okrajnega sodišča v Mariboru o volilu dr. Franca Rapoca za Tomšičev nagrobni spomenik - izločitev dveh hranilnih knjižic iz Rapoceve zapuščine (rokopis, 1.5.1883). S podpisom: Adalbert Gertscher (okrajni sodnik v Mariboru)
Podobna gradiva
Navajanje