Štirje rokopisi: Naročeni listi (1862); Račun za naročene publikacije (1873); Zapisnik sprejetih sklepov o nabavi publikacij za leto 1874; Račun za naročene publikacije.
Podobna gradiva
Navajanje