Kartografska zbirka UKM hrani klasično tiskano kartografsko gradivo kot so zemljevidi, topografske in druge karte, atlase in tudi mestne načrte. Načrti mesta Maribor pokrivajo desetletja mestnega razvoja vse do danes.
Iskanje znotraj zbirke
Načrt Maribora
Datum izida 1921
Mestni načrt s seznamom pomembnejših objektov v mestu (cerkve, šole, državne oblasti, mestna poslopja, druga poslopja, tovarne, mestni okraji).
Mesto Maribor
Datum izida 1932
Načrt mesta Maribor s seznamom pomembnejših objektov v mestu.
Marburg a. d. Drau: Stadtplan
Datum izida 1942
Načrt mesta Maribor s prilogo: seznam ulic, seznam pomembnejših ustanov v mestu, označene katastrske meje.
Mesto Maribor
Datum izida 1932
Načrt mesta Maribor s seznamom pomembnejših objektov v mestu.
Maribor : načrt mesta
Datum izida 1976
Načrt mesta Maribor z naslovom na zloženki: Maribor, Jugoslavija, Slovenija in zadaj kratek geografski in zgodovinski oris v več jezikih ter seznam cest, ulic in trgov.
Maribor : načrt mesta
Datum izida 1971
Načrt mesta Maribor s spremnim besedilom v različnih jezikih: slovenski, srbohrvaški, italijanski, angleški in nemški.
Načrt mesta Maribor
Datum izida 1924
Mestni načrt s seznamom pomembnejših kulturnih znamenitosti.
Mesto Maribor: občine: Studenci, Pobrežje, Košaki
Datum izida 1935
Načrt mesta Maribor z legendo in seznamom okrajev in pomembnejših ustanov v mestu.
Načrt Maribora
Datum izida 1921
Načrt mesta Maribor s seznamom pomembnejših objektov v mestu (cerkve, šole, državne oblasti, mestna poslopja, druga poslopja, tovarne, mestni okraji).
Mesto Maribor
Datum izida 1959
Načrt mesta Maribor s prilogo: seznam mariborskih ulic, kulturnih spomenikov, avtobusnih prog itd.
Maribor
Datum izida 1967
Načrt mesta Maribor s seznamom pomembnih institucij, ustanov v mestu in s prilogo: seznam mariborskih ulic, avtobusnih prog.
Maribor: mesto
Datum izida 1953
Načrt mesta Maribor in ob strani levo in desno seznam ustanov, institucij itd., s prilogo: seznam mariborskih ulic.
Marburg a.d. Drau
Datum izida 1941
Načrt mesta Maribor.
Maribor : mesto
Datum izida 1948
Načrt mesta Maribor s seznamom ulic na hrbtni strani.
Plan von Marburg
Datum izida 1910-1915
Načrt mesta Maribor in desno spodaj legenda, levo seznam pomembnejših kulturnih ustanov in zgradb.
1 - 15 / 15
Na vrh