UKM, R II 384
Izhajale so trikrat tedensko v obdobju 9. november 1918-16. december 1919. Izdajalo jih je Katoliško tiskovno društvo. Odgovorni urednik Franjo Žebot. Tiskala Tiskarna sv. Cirila. (Vir: Bibliografija o Mariboru: Mariborska periodika. Sestavil Bernard Rajh. Maribor 1979, str. 40)


Kraj izida: Maribor
Založnik: Katoliško tiskovno društvo
Tiskar: Tiskarna sv. Cirila
Datum izida: 1918-1919
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: časopis
COBISS: 230038016
Več…


Na vrh