Dr. Rudolf Gustav Puff (1808—1865) je bil publicist, zgodovinar in profesor, ki se je rodil v Holzbauereggu pri Grossflorianu, na nemškem ozemlju nekdanjega Mariborskega okrožja. Umrl je v Mariboru 20. junija 1865. Ljudsko in srednjo šolo je obiskoval v Gradcu, kjer je na univerzi tudi končal študij prava in doktoriral iz filozofije 1830. leta. Še istega leta je postal suplent humanističnih razredov na mariborski gimnaziji. Leto kasneje je bil premeščen v Koper, vendar se je leta 1832 vrnil na gimnazijo v Maribor, kjer je poučeval nemški jezik, zgodovino in geografijo do upokojitve 11. julija 1862. Kot profesor je bil kljub svoji nemški nacionalnosti priljubljen. Pogosto se je zoperstavljal številnim grobostim, s katerimi so se nekateri profesorji lotevali dijakov. S simpatijami je v gimnaziji spremljal jezikovnokulturna strmljenja slovenske mladine. Leta 1846 so se mu dijaki mariborske klasične gimnazije poklonili v svojem dijaškem listu Sprotuletna vijolica. (Najstarejši slovenski rokopisni list hrani Univerzitetna knjižnica Maribor, Rokopisna zbirka, Ms 133). Puff je spoštoval in upošteval Slovence, kar je dokazal tudi s tem, da je leta 1835 opravil izpit iz slovenščine. Slovensko kulturo je sprejemal kot kulturni del Štajerske in Avstrije. Veliko je potoval in spoznaval, zlasti štajersko pokrajino. Z njegovih potovanj so nastali številni zapisi in obilica zbranega gradiva o severovzhodnih Slovencih. Pisal je tudi pod psevdonimom Rudolph Bacherer. Leta 1843 je v Gradcu izdal prvi vodnik za potovanja po vsem slovenskem Štajerskem s številnimi statističnimi podatki. Vodnik vsebuje tudi prvi seznam slovenskih krajevnih imen, ki se razlikujejo od nemških. Osrednje Puffovo topografsko in zgodovinsko delo je monografija o Mariboru (Marburg in Steiermark, seine Umgebung, Bewohner und Geschichte I/II), izšla v Gradcu leta 1847. Za Slovence najpomembnejše Puffovo delo pa je prav gotovo Taschenbuch für Geschichte, Landes- und Sagenkunde der Steiermark, ki je izšlo v treh delih v letih 1853–1859. Dr. Rudolf Gustav Puff je bil pomemben publicist, ki je seznanjal Nemce s Slovenci in ki je zbral obsežno gradivo. Njegovo zapuščino hrani graški deželni arhiv ter nekaj drobcev tudi UKM v svoji Rokopisni zbirki. Na pogrebu so mu Slovenci izpolnili njegovo željo in mu na grobu »tudi eno slovensko zapeli«, kot so zapisale Novice leta 1865. (Avtor besedila: dr. Vlasta Stavbar, vir: V. Stavbar, Rudolf Gustav Puff. Nemci in Maribor. Maribor 2012, str. 126–127).
Iskanje znotraj zbirke