PAUL SCHLOSSER (1876–1956) je bil zgodovinar in zbiralec ljudskega izročila, rojen 21. marca 1876 v Budimpešti. Po končani kadetnici v Wiener Neustadtu je do leta 1909 služboval pri 47. podpolkovniku v Mariboru in Gorici, nato je postal računski uradnik v Gradcu. Med leti 1910 in 1911 je kot mlad oficir avstrijske armade nadaljeval službovanje v Mariboru. Njegovo zanimanje za zgodovinsko preteklost, arheologijo in ljudsko izročilo je spodbudilo, da je v tem času na Pohorju zbiral tovrstno gradivo in pripovedi. Iz zanimanja za kartografijo je topografsko posnel prazgodovinska pohorska gradišča za dunajsko Akademijo znanosti ter hkrati študiral historično topografijo Maribora. (več...)
Rezultate svojega dela je objavil v knjigi Der Sagenkreis von Poštela.Svoje prispevke je objavljal tudi v različnih revijah in časopisih: Zeitschrift des Hisorischen Vereins für Steiermark (Aus der Türken- und Franzosenzeit, Marburg an der Drau als Festung), Blätter für Geschichte und Heimatkunde der österreichischen Alpenländer (Die prähistorische Wallburg am Rečnikkogel, Unterirdische Gänge), Deutsche Rundschau für Geographie (Marburg an der Drau. Eine historisch-topographische Rekonstruktion), v dunajski Uraniji (Das vorgeschichtliche Kastell am Bachern in der Sage), frankfurtski Die Umschau (Die prähistorische Wallburg am Rečnikkogel) ter v graškem in mariborskem dnevnem časopisju. Pri svojem raziskovanju je izhajal zlasti iz katastrskih map, pri zbiranju ljudskega izročila pa je zaradi neznanja slovenskega jezika potreboval prevajalce, zato je v svojih prispevkih vključeval mariborsko okolico v nemško kulturno področje. Umrl je 27. maja 1956 v Gradcu. (Vir: Slovenski biografski leksikon, tretja knjiga, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 1960–1971, str. 222).
Iskanje znotraj zbirke
Ni gradiv!

Na vrh