Dva rokopisa: J.F. Golovackij ponuja liturgijo in sv. Janeza Zlatousta (10.6.1863, cirilica in prepis v latinico).
Podobna gradiva
Navajanje