Dva dokumenta (rokopis): z dne 13.1.1940 in 9.4.1940 pismi novinarja F. Pirca o skrbništvu Tomšičevega groba.
Podobna gradiva
Navajanje