Zapisnik zborovskih sklepov 1861-1872 (rokopis) s prepisom Nika Vrabla (tipkopis). Dva dokumenta (rokopis): z dne 6.1.1874 zapisnik s seje; z dne 7.3.1875 dnevni red seje.
Podobna gradiva
Navajanje