Dopis o zadevi prenosa telesnih ostankov Tomšiča iz starega mariborskega pokopališča, z dne 10.1.1940 (tipkopis).
Podobna gradiva
Navajanje