Iskanje znotraj zbirke
Mesto Maribor
Datum izida 1932
Načrt mesta Maribor s seznamom pomembnejših objektov v mestu.
Maribor : načrt mesta
Datum izida 1976
Načrt mesta Maribor z naslovom na zloženki: Maribor, Jugoslavija, Slovenija in zadaj kratek geografski in zgodovinski oris v več jezikih ter seznam cest, ulic in trgov.
Maribor : načrt mesta
Datum izida 1971
Načrt mesta Maribor s spremnim besedilom v različnih jezikih: slovenski, srbohrvaški, italijanski, angleški in nemški.
Marburg a. d. Drau: Stadtplan
Datum izida 1942
Načrt mesta Maribor s prilogo: seznam ulic, seznam pomembnejših ustanov v mestu, označene katastrske meje.
Maribor
Datum izida 1967
Načrt mesta Maribor s seznamom pomembnih institucij, ustanov v mestu in s prilogo: seznam mariborskih ulic, avtobusnih prog.
Načrt Maribora
Datum izida 1921
Mestni načrt s seznamom pomembnejših objektov v mestu (cerkve, šole, državne oblasti, mestna poslopja, druga poslopja, tovarne, mestni okraji).
Mesto Maribor
Datum izida 1932
Načrt mesta Maribor s seznamom pomembnejših objektov v mestu.
1 - 7 / 7
Na vrh