Dva dokumenta (rokopisa): z dne 12.11.1862 Čitalnica v Loki vabi k svoji ustanovitvi 23.11.1862, s podpisoma: predsednik Oton Detela, tajnik Rudolf Naglič; z dne 7.2.1863 vabi na besedo 11.2.1863.
Podobna gradiva
Navajanje