Dva dokumenta (rokopisa): z dne 20.6.1863 društvo Kolo v Zagrebu pošilja muzikalije; z dne 29.6.1864 društvo pošilja muzikalije za koncert, s podpisom tehničnega ravnateljstva: Slavoljub Lžičar.
Podobna gradiva
Navajanje