Vsebina: z dne 19.12.1939 dopis Slovenske matice Ljubljana (SM) o ureditvi Tomšičevega groba; z dne 26.12.1939 prepis odgovora Slovanske čitalnice (SČ); z dne 28.12.1939 dopis SM, z dne 14.1.1940 prepis odgovora SČ (pismi Slovenske matice s podpisom: Mile Klopčič (upravnik); dva prepisa odgovorov Nika Vrabla).
Podobna gradiva
Navajanje