Trije dokumenti: seznam s podpisi mariborskih dijakov, ki naj bi kot pevci sodelovali pri tisočletnici sv. Cirila in Metoda v Mariboru na dan 3.8.1863 (rokopis na tiskanem obrazcu); seznam denarnih prispevkov zbranih za prireditev na območju Sv. Lenarta in Sv. Jurija itd. (rokopis na tiskanem obrazcu); vabilo k sodelovanju na proslavi ob tisočletnici sv. Cirila in Metoda z dne 7.6.1863, s seznamom zbranih denarnih prispevkov v Šentjurju na Pesnici na dan 31.7.1863, s podpisom Franca Pukšiča kurata pri Sv. Juriju; vabilo je natisnil E. Janschitz v Mariboru.


Kraj izida: Maribor
Datum izida: 1863
Jezik: slovenski
Ključne besede: narodna društva, bralna društva, Slovenci, 19. stol., kulturna zgodovina
URN: URN:SI:UKM:DK:LXYH67UU
Več…
Podobna gradiva
Navajanje