Izbrane zbirke knjižnice UKM
Iz zakladnice UKM
Iz zakladnice UKM
Mariborenzija
Mariborenzija
Štajerska
Štajerska
Univerzitetne zgodbe
Univerzitetne zgodbe
Zapuščine UKM
Zapuščine UKM
Domoznanske pripovedi
Domoznanske pripovedi
Mladi za napredek Maribora
Mladi za napredek Maribora
Drugo gradivo
Drugo gradivo
Filtrirani rezultati
Iskanje po filtrih
12Slovanska čitalnica Maribor12Verstovšek, Karl10Puff, Rudolf Gustav7Državna klasična gimnazija7Slomšek, Anton Martin6Reiser, Otmar6Stegenšek, Avguštin5Slovanska čitalnica4Turner, Pavel4Univerzitetna knjižnica Maribor3Vrabl, Niko3Čitalnica v Ljubljani3Špendal, Manica2Baš, Franjo2Državna trgovska akademija2Glazer, Janko2Hrvaško pevsko društvo Kolo2Krempl, Anton2Majciger, Janez2Manich, Peregrin2Miklošič, Ivan2Pajk, Janko2Sernec, Janko2Čitalnica v Celju2Čitalnica v Gorici2Šuman, Josip1Ambrož, Mihael1Apostel, Ivan Anton1Beckh-Widmanstetter, Leopold von1Bertoncelj, Joanna1Berčić, Ivan1Bleiweis, Janez1Braumüller, Wilhelm1Chocholoušek, Emanuel1Christits, Panteleimon1Das Beseda-Comité1Del Negro, Moriz1Detela, Oton1Državna učiteljska šola v Mariboru1Državno moško učiteljišče v Mariboru1Du Bois, Fred1Ecclesia catholica1Führer, Ludwig von1Galac, Svetozar1Golob, Vlado1Golovackij, Jakov Fedorović1Grdina, Igor1Gregorec, Lidija1Gregorič, Fedor1Hartl, Thérèse1Herman, Mihael1Holly, Maximilian1Ipavec, Benjamin1Ipavec, Gustav1Kaiserlich königliche Lehrerbildungs-Anstalt1Kejžar, Mirko1Klinar, Karl1Klopčič, Mile1Kmetijski razstavni odbor1Knop, Ivan1Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast1Koprivnik, Janez1Kočevar, Štefan1Kralik, Leopold1Kristan, Boris A.1Križnar, Franc1Krušič, Ivan1Kurnik Zupanič, Sandra1Literarno društvo Slomšek1Ljudska knjižnica Maribor1Lozer, J.1Lukman, Franc Ksaver1Lužnik, Valentin1Lžičar, Slavoljub1Macun, Ivan1Mally, A.1Mally, Artur1Marburger Turnverein1Mariborski teden1Mariborsko semenišče1Martin, Franz1Matjašič, Jurij1Mišič, Fran1Mracsek, Mira1Naglič, Rudolf1Narodna čitalnica v Karlovcu1Netoliczka, Eugen1Okrajni urad v Mariboru1Okrajno sodišče1Osrednji odbor tisočletnice sv. Cirila in Metoda1Pauliny-Tóth, Viliam1Pavlič, Valentin1Permerstein, Janez1Peter Lombard1Pirc, Franjo1Pirc, Matej1Praprotnik, Andrej1Procházka, B.1Reisman, Avguštin1Ribič, Alenka1Rieck, Carl1Rieck, Carl Rom.1Sabor Kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije1Semlitsch, Gabriele1Simonič, Franc1Sivec, Jože1Slovenska matica1Slovenska matica Ljubljana1Sojč, Ivan1Streljačko društvo Varaždin1Strelsko društvo Zagreb1Strossmayer, Josip Juraj1Toman, Lovro1Umetniški klub Maribor1Univerza v Mariboru1Venger, Jože1Volkmer, Leopold1Zemljič, Josip1Čitalnica na Reki1Čitalnica v Kranju1Čitalnica v Mariboru1Čitalnica v Tolminu1Čitalnica v Trstu1Čitalnica v Škofji Loki1Čolnik, Domnik1Šavnik, Karl1Šrol, Franc1Šuhaj, Mirko1Švarc, Franjo1Žerovc, Franc
106kulturna zgodovina10319. stol.103Slovenci103bralna društva103narodna društva16domoznanstvo11Maribor9vodniki8Anton Martin Slomšek8gimnazije8nagovori7Anton Tomšič7Državna klasična gimnazija7grobovi7spomeniki6zgodovina5Slovenija5srednje šole5Štajerska5šolstvo4izvestja4letna poročila4realke3Državno moško učiteljišče v Mariboru2Avstrija2Balkan2Besede2Državna trgovska akademija2Pohorje2Učiteljišče2cerkve2ekologija ptic2nemška književnost2opera2opereta2ornitologija2ptice2sakralna umetnost2spomeniška topografija2umetnostni spomeniki2zdravilišča2živalstvo119. st.1Bogoslovno semenišče1Bolgarija1Boč1Donačka gora1Državna učiteljska šola v Mariboru1Ecclesia catholica1Glasbeno gledališče1Gleichenberg1Grčija1Janez Koprivnik1Janko Glazer1K. k. Staats-Oberrealschule in Marburg1K.k. Lehrerbuldungs-Anstalt1Kaiserlich königliche Lehrerbildungsanstalt in Marburg1Koledarji1Konjereja1Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast1Mariborski teden1Mariborsko gledališče1Medicina1Pragersko1Ptuj1Rogaška Slatina1Samospev1Slovenska glasba1Srednje šole1Sv. Bolfenk na Pohorju1babištvo1cerkvena arhitektura1cerkvena umetnost1dendroflora1disertacije1drevesa1glasba1glasbena društva1glasbena romantika1glasbene prireditve1glasbeno gledališče1gotska umetnost1humor1humoristični listi1ikonografija1imeniki1knjižnice1kopališča1križev pot1krščanska umetnost1kultura1kulturna dediščina1ljudske pripovedke1mestna policija1molitvenik1molitveniki1nabožne pesmi1nabožni spisi1nekrologiji1nemška poezija1okolica1oltarji1operne predstave 1785-18611rastlinstvo1rezbarstvo1rimska doba1romanja1romantizem1sakralni spomeniki1satira1seznami vrst1skladatelji1slovenska glasba1slovenski duhovniki1slovenski glasbeniki1slovenski samospev1slovensko kiparstvo1turistični vodniki1učiteljišče1verstvo1zasebne knjižnice1zdraviliški kraji1časniki1Štajerska (Avstrija)1študentska glasila1železniške proge
14912Marburger Verlags- und Druckerei Ges4566Konzorcij817Univerzitetna konferenca ZSMS291Slovensko babiško društvo262Mariborski bogoslovci131Katoliško tiskovno društvo67K. k. Staatsgymnasium40Literis Schütz37Gymnasio Marburgensi33Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast26Leopold Kralik19Profesorji bogoslovnega učilišča13Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev12Starešinsko društvo Triglav8Samozaložba Državne gimnazije7Polde Višnar6Ivan Kavčič5Mariborski teden4France Goručan4Spomeniški svet Lavantinske škofije4Založba Državne klasične gimnazije4von dem Lehrkörper des k. k. Gymnasiums zu Marburg3A. Leykam3Jugoslovanska matica3Obzorja3Pisatelj3Portal Kamra3Univerzitetna knjižnica Maribor2L. Kralik2Ravnateljstvo2S. n.2Univerza v Mariboru1A. Hölder1Cerkveno predstojništvo1Druck und Papier von den Andreas Leykam'schen Erben1Druck und Verlag von Josef Pock1Društvo diplomiranih babic za Slovenijo1Državna realka1Državna realna gimnazija1Državna učiteljska šola1Državno moško učiteljišče1Ed. Janschitz1Fr. Leyrer1Gesellschaft für Salzburger Landeskunde1J. F. Kaiser1J. Fr. Kaiser1J.F. Kaiser1Joseph Martin Merzinger1Jugoslovenska matica1K.k. Lehrerbildungsanstalt1Kat. tisk. društva1Klasična gimnazija Maribor1Kn. šk. župnijski urad1Lavantinski škofijski ordinariat1Leykam1Ludewig's Verlag1Magazin für Industrie und Literatur1Mariborska kulturna revija1Profesorji kn.-šk. bogoslovja1Reichspropagandaamt1Selbstverlag1Selbstverlag des Museums1Slovanska čitalnica1Sokolsko društvo1Verlag der k. k. Oberrealschule1Verlag der k. k. Staatsrealschule1Verlag des Landesverbandes für Fremdenverkehr1Voditelj1[s.n.]1gedruckt bey Joseph Carl Janschitz1in Commision bei Carl Gerold's Sohn1in Commission bei Carl Gerold's Sohn1in Kommission bei Carl Gerold's Sohn1samozal.1samozaložba Državne gimnazije1Čitalnica v Kranju
Skrij filtre
12Slovanska čitalnica Maribor12Verstovšek, Karl10Puff, Rudolf Gustav7Državna klasična gimnazija7Slomšek, Anton Martin6Reiser, Otmar6Stegenšek, Avguštin5Slovanska čitalnica4Turner, Pavel4Univerzitetna knjižnica Maribor3Vrabl, Niko3Čitalnica v Ljubljani3Špendal, Manica2Baš, Franjo2Državna trgovska akademija2Glazer, Janko2Hrvaško pevsko društvo Kolo2Krempl, Anton2Majciger, Janez2Manich, Peregrin2Miklošič, Ivan2Pajk, Janko2Sernec, Janko2Čitalnica v Celju2Čitalnica v Gorici2Šuman, Josip1Ambrož, Mihael1Apostel, Ivan Anton1Beckh-Widmanstetter, Leopold von1Bertoncelj, Joanna1Berčić, Ivan1Bleiweis, Janez1Braumüller, Wilhelm1Chocholoušek, Emanuel1Christits, Panteleimon1Das Beseda-Comité1Del Negro, Moriz1Detela, Oton1Državna učiteljska šola v Mariboru1Državno moško učiteljišče v Mariboru1Du Bois, Fred1Ecclesia catholica1Führer, Ludwig von1Galac, Svetozar1Golob, Vlado1Golovackij, Jakov Fedorović1Grdina, Igor1Gregorec, Lidija1Gregorič, Fedor1Hartl, Thérèse1Herman, Mihael1Holly, Maximilian1Ipavec, Benjamin1Ipavec, Gustav1Kaiserlich königliche Lehrerbildungs-Anstalt1Kejžar, Mirko1Klinar, Karl1Klopčič, Mile1Kmetijski razstavni odbor1Knop, Ivan1Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast1Koprivnik, Janez1Kočevar, Štefan1Kralik, Leopold1Kristan, Boris A.1Križnar, Franc1Krušič, Ivan1Kurnik Zupanič, Sandra1Literarno društvo Slomšek1Ljudska knjižnica Maribor1Lozer, J.1Lukman, Franc Ksaver1Lužnik, Valentin1Lžičar, Slavoljub1Macun, Ivan1Mally, A.1Mally, Artur1Marburger Turnverein1Mariborski teden1Mariborsko semenišče1Martin, Franz1Matjašič, Jurij1Mišič, Fran1Mracsek, Mira1Naglič, Rudolf1Narodna čitalnica v Karlovcu1Netoliczka, Eugen1Okrajni urad v Mariboru1Okrajno sodišče1Osrednji odbor tisočletnice sv. Cirila in Metoda1Pauliny-Tóth, Viliam1Pavlič, Valentin1Permerstein, Janez1Peter Lombard1Pirc, Franjo1Pirc, Matej1Praprotnik, Andrej1Procházka, B.1Reisman, Avguštin1Ribič, Alenka1Rieck, Carl1Rieck, Carl Rom.1Sabor Kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije1Semlitsch, Gabriele1Simonič, Franc1Sivec, Jože1Slovenska matica1Slovenska matica Ljubljana1Sojč, Ivan1Streljačko društvo Varaždin1Strelsko društvo Zagreb1Strossmayer, Josip Juraj1Toman, Lovro1Umetniški klub Maribor1Univerza v Mariboru1Venger, Jože1Volkmer, Leopold1Zemljič, Josip1Čitalnica na Reki1Čitalnica v Kranju1Čitalnica v Mariboru1Čitalnica v Tolminu1Čitalnica v Trstu1Čitalnica v Škofji Loki1Čolnik, Domnik1Šavnik, Karl1Šrol, Franc1Šuhaj, Mirko1Švarc, Franjo1Žerovc, Franc
106kulturna zgodovina10319. stol.103Slovenci103bralna društva103narodna društva16domoznanstvo11Maribor9vodniki8Anton Martin Slomšek8gimnazije8nagovori7Anton Tomšič7Državna klasična gimnazija7grobovi7spomeniki6zgodovina5Slovenija5srednje šole5Štajerska5šolstvo4izvestja4letna poročila4realke3Državno moško učiteljišče v Mariboru2Avstrija2Balkan2Besede2Državna trgovska akademija2Pohorje2Učiteljišče2cerkve2ekologija ptic2nemška književnost2opera2opereta2ornitologija2ptice2sakralna umetnost2spomeniška topografija2umetnostni spomeniki2zdravilišča2živalstvo119. st.1Bogoslovno semenišče1Bolgarija1Boč1Donačka gora1Državna učiteljska šola v Mariboru1Ecclesia catholica1Glasbeno gledališče1Gleichenberg1Grčija1Janez Koprivnik1Janko Glazer1K. k. Staats-Oberrealschule in Marburg1K.k. Lehrerbuldungs-Anstalt1Kaiserlich königliche Lehrerbildungsanstalt in Marburg1Koledarji1Konjereja1Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast1Mariborski teden1Mariborsko gledališče1Medicina1Pragersko1Ptuj1Rogaška Slatina1Samospev1Slovenska glasba1Srednje šole1Sv. Bolfenk na Pohorju1babištvo1cerkvena arhitektura1cerkvena umetnost1dendroflora1disertacije1drevesa1glasba1glasbena društva1glasbena romantika1glasbene prireditve1glasbeno gledališče1gotska umetnost1humor1humoristični listi1ikonografija1imeniki1knjižnice1kopališča1križev pot1krščanska umetnost1kultura1kulturna dediščina1ljudske pripovedke1mestna policija1molitvenik1molitveniki1nabožne pesmi1nabožni spisi1nekrologiji1nemška poezija1okolica1oltarji1operne predstave 1785-18611rastlinstvo1rezbarstvo1rimska doba1romanja1romantizem1sakralni spomeniki1satira1seznami vrst1skladatelji1slovenska glasba1slovenski duhovniki1slovenski glasbeniki1slovenski samospev1slovensko kiparstvo1turistični vodniki1učiteljišče1verstvo1zasebne knjižnice1zdraviliški kraji1časniki1Štajerska (Avstrija)1študentska glasila1železniške proge
14912Marburger Verlags- und Druckerei Ges4566Konzorcij817Univerzitetna konferenca ZSMS291Slovensko babiško društvo262Mariborski bogoslovci131Katoliško tiskovno društvo67K. k. Staatsgymnasium40Literis Schütz37Gymnasio Marburgensi33Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast26Leopold Kralik19Profesorji bogoslovnega učilišča13Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev12Starešinsko društvo Triglav8Samozaložba Državne gimnazije7Polde Višnar6Ivan Kavčič5Mariborski teden4France Goručan4Spomeniški svet Lavantinske škofije4Založba Državne klasične gimnazije4von dem Lehrkörper des k. k. Gymnasiums zu Marburg3A. Leykam3Jugoslovanska matica3Obzorja3Pisatelj3Portal Kamra3Univerzitetna knjižnica Maribor2L. Kralik2Ravnateljstvo2S. n.2Univerza v Mariboru1A. Hölder1Cerkveno predstojništvo1Druck und Papier von den Andreas Leykam'schen Erben1Druck und Verlag von Josef Pock1Društvo diplomiranih babic za Slovenijo1Državna realka1Državna realna gimnazija1Državna učiteljska šola1Državno moško učiteljišče1Ed. Janschitz1Fr. Leyrer1Gesellschaft für Salzburger Landeskunde1J. F. Kaiser1J. Fr. Kaiser1J.F. Kaiser1Joseph Martin Merzinger1Jugoslovenska matica1K.k. Lehrerbildungsanstalt1Kat. tisk. društva1Klasična gimnazija Maribor1Kn. šk. župnijski urad1Lavantinski škofijski ordinariat1Leykam1Ludewig's Verlag1Magazin für Industrie und Literatur1Mariborska kulturna revija1Profesorji kn.-šk. bogoslovja1Reichspropagandaamt1Selbstverlag1Selbstverlag des Museums1Slovanska čitalnica1Sokolsko društvo1Verlag der k. k. Oberrealschule1Verlag der k. k. Staatsrealschule1Verlag des Landesverbandes für Fremdenverkehr1Voditelj1[s.n.]1gedruckt bey Joseph Carl Janschitz1in Commision bei Carl Gerold's Sohn1in Commission bei Carl Gerold's Sohn1in Kommission bei Carl Gerold's Sohn1samozal.1samozaložba Državne gimnazije1Čitalnica v Kranju
Skrij filtre